Controversy of Zion - Kontroversen om Zion-Douglas Reed-Zionistisk censur og "Jew Watch"

Hjemmesiden JewWatch.com har været et yndet mål for zionistisk censur gennem årene (se nedenfor). Siden var ofte nede på grund af zionistiske angreb. I dag virker den dog igen - når den blev angrebet, blev den straks spejlet på andre adresser af venner af Det fri Ord. På et tidspunkt var det nødvendigt med denne enkle adresse:

http://www.americancivilrightsreview.com/mirror-JewWatchMirrors.html .

Zionistisk censur virker på mange måder. På et tidspunkt kom også søgemaskine Google under angreb, og en kort tid så det ud til, at søgemaskinen føjede censorerne. Men det viste sig hurtigt uholdbart (læs også herom ved ag google "google + jew watch").

Douglas Reeds 'The Controversy of Zion' giver en fremragende baggrund til forståelse af zionistisk censur. Han var selv et af de vigtigste ofre for den. Læs især kapitlerne 36 -"Pressens mærkelige rolle" og 40 "Invaderingen af Amerika "

og se følgende links (som sagt meget mere at læse hvis man googler "jew watch", "zionist" eller "jew" evt. med "+ censorship"):

Google forklarer
Diskussion af Censur af Jewwatch       
New York Times      
Jewish Defense League
      
David Irving on Google  
        

Links
Mere

Forside