Kontroversen om Zion

af Douglas Reed

 

 

kbe

Vigtigt: Bogen nu (i oktober 2013) udgivet som e-bog, der kan downloades gratis her . Jeg opfordrer dig til at downloade og også sørge for udbredelse af denne geniale tekst ved at linke til hjemmesiden i mails etc. til familie, venner, bekendte, kontakter. Du har et ansvar for at få denne livsvigtige viden udbredt....

v.h. Knud Bjeld Eriksen

 

 

 

Kontroversen om Zion

af DOUGLAS REED  

(originaltitel: "The Controversy of Zion" Oversat af advokat Knud Bjeld Eriksen)

" For Herren har en hævndag, et gengældelsens år i striden for Zion" - Esajas 34:8.

"En hændelse har fundet sted, som det er vanskeligt at tale om og umuligt at tie om" Edmund Burke, 1789.  

 

Noontide Press, P.O. Box 1248, Torrance, CA 90505. United States of America
Copyright @ Douglas Reed 1985.
First published in 1978
by Dolphin Press (Pty) Ltd., Durban.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means without the permission of the copyright-holder, excepting brief quotes used in connection with reviews written specially for inclusion in a magazine or newspaper.

ISBN O 939482 03 7

This Edition Published by
The Noontide Press,
P.O. Box 1248, Torrance CA 90505, United States of America.

Under licence from:
Veritas Publishing Company Pty., Ltd., P .0. Box 20,
Bullsbrook, Western Australia, 6084
MANUFACTED IN AUSTRALIA  

ii

 

Søg på hjemmesiden:

Web www.controversyofzion.info/Controversy-Book-Danish


INDHOLD :

INDEKS (alle navne - med link til sidetal )

FORORD

1. STARTEN PÅ AFFÆREN s. 1-5

2. ISRAELS ENDELIGT s. 6-12

3. LEVITERNE OG LOVEN s. 13-22

4. LÆNKERNE SMEDES s. 23-35

5. BABYLONS FALD s. 36-39

6. FOLKET GRÆD s. 40-48

7. OVERSÆTTELSEN AF LOVEN s. 49-51

8. LOVEN OG IDUMEANERNE s. 52-54

9. FARISÆERNES OPSTIGEN s. 55-58

10. MANDEN FRA GALILÆA s. 59-68

11. DEN FARISÆISKE FØNIKS s. 69-70

12. LYSET OG SKYGGEN s. 71-75

13. HEGNET OMKRING LOVEN s. 76-79

14. DEN MOBILE REGERING s. 80-87

15. TALMUD OG GETTOERNE s. 88-97

16. DEN MESSIANSKE LÆNGSEL s. 98-104

17. DEN DESTRUKTIVE MISSION s. 105-124

18. NAPOLEONS FORHØR s. 125-131

19. VERDENSREVOLUTIONEN s.132-137

20. PLANEN s. 138-164

21. DISRAELIS ADVARSLER s. 165-175

22. DIREKTØRERNE s. 176-181

23. "PROFETEN" s. 182-191

24. ZIONISMENS KOMME s.192-197

25. DEN ZIONISTISKE VERDENSORGANISATION s. 198-201

26. DR. HERZLS KÆTTERI s. 202-208

27. "PROTOKOLLERNE" s. 209-223

28. HR. BALFOURS VILDFARELSE s. 224-230

29. HR. HOUSE' AMBITION s. 231-243

30. DET AFGØRENDE SLAG s. 244-260

31. ET NET AF INTRIGER s. 261-271

32. VERDENSREVOLUTIONEN IGEN s.272-282

33. FORBUNDET TIL AT FREMTVINGE FRED s. 283-290

34. LORD NORTHCLIFFES ENDELIGT s. 291-302

35. DET NATIONALE HJEM s. 303-306

36. PRESSENS MÆRKELIGE ROLLE s. 307-310

37. MANAGERE, MESSIAS'ER OG MASSER s. 311-324

38. DET LILLE LAND LANGT BORTE s. 325-332

39. BEVÆBNINGEN AF ZION s. 333-338

40. INVADERINGEN AF AMERIKA s. 339-352

41. REVOLUTIONEN "BREDER SIG" s. 353-390

42. DEN TALMUDISKE HÆVN s. 391-422

43. DEN ZIONISTISKE STAT s. 423-469

44. VERDENSINSTRUMENTET s. 470-478

45. DEN JØDISKE SJÆL s. 479-491

46. KULMINATIONEN s. 492-567

EFTERSKRIFT s. 568-571

APPENDIX - Toraen, Det Ny Testamente

BIBLIOGRAFI

ANDRE VÆRKER AF DOUGLAS REED , BIOGRAFISKE NOTER

EN KORT LISTE OVER BØGER, DER ANBEFALES TIL VIDERE LÆSNING

INDEKS (alle navne - med link til sidetal )

 

FORFATTERENS BEMÆRKNING:

Hvor skråskrift er anvendt i denne bog, er den i alle tilfæde tilføjet af forfatteren, for at henlede opmærksomheden på et ord eller en sætning, som han anser for at være af særlig betydning.

Hvor en sætning bliver citeret uden nævnelse af dens kilde, er den taget fra den seneste autoritet, der blev citeret.