Mosaisk Upps!

Oplysning om jødernes rolle i samfundet

17-18.6.2008 sendte jeg til knap 150 danske medier følgende:

 

Pressemeddelelse:

Følgende nyheder vedrørende emnerne 'Zionisme' og 'Jøder' har forhåbentlig redaktionens interesse.

Venlig hilsen,

Knud Bjeld Eriksen

'Kontroversen om Zion' breder sig.

I dag, fire og et halvt år efter, at jeg lavede hjemmesiden http://knud.eriksen.adr.dk for bogen 'The Controversy of Zion' af Douglas Reed, og begyndte at oversætte den til dansk på 'Dronten' www.thedodo.info i 2004, kan jeg notere en stor succes i udbredelsen af denne bog. 

Hvis man googler 'Controversy of Zion', 'Douglas Reed', eller andre nærliggende søgeord, vil man se, hvor ofte hele bogen eller kapitler bliver citeret rundt omkring i verden. Mange hjemmesider har nu kopieret hele bogen og lagt den ud på nettet. Den har opnået den berømmelse, den fortjener!

I februar 2004 lød nyheden fra mig om den berømte krigskorrespondent og forfatter, Douglas Reeds bog 'The Controversy of Zion' sådan: 
 
'Hele Douglas Reeds 'The Controversy of Zion' nu på nettet (på engelsk)'. 

www.controversyofzion.info (nuv. adr.)

Adskillige kapitler er allerede oversat og udgivet på 'Dronten' på patriot.dk, og nu på

www.thedodo.info

Flere følger - men nu kan hele bogen 'Kontroversen om Zion'  af tages ned fra nettet og læses i sammenhæng. Den blev færdig fra Reed's hånd i 1956, men har aldrig været mere aktuel end i dag.

Douglas Reed ville ganske givet have elsket denne mulighed for at udbrede sine livsvigtige afsløringer af verdens undertrykkere - Han måtte i stedet vente i 22 år på blot at få det første papireksemplar af bogen på gaden. Flere kapitler i bogen viser med al tydelighed, hvor højt han ville elske denne nye teknologiske mulighed, der er opstået et halvt århundrede senere. Lige så stærkt bliver internettet hadet og frygtet af de zionistiske censorer, som et hastigt voksende brud på deres verdensomspændende mediekontrol og hjernevask.

Douglas Reed var Englands betydeligste krigskorrespondent under Anden Verdenskrig. Han brugte efter krigen - med start i 1951 - tre år på at skrive denne bog, som han i 1956 - i anledning af Opstanden i Ungarn og Suez-krigen - skrev et efterskrift til. Derefter samlede bogen støv på toppen af et klædeskab i Reeds hjem i Durban i Sydafrika. Ingen ville udgive den. Der skulle gå 22 år.....

Bogen var kulminationen på hans efterforskning af de skjulte kræfter i verden, som han i stigende grad blev opmærksom på i sit arbejde som journalist og udenrigskorrespondent i de skæbnesvangre år før, under- og lige efter Anden Verdenskrig. Han befandt sig i brændpunkterne i Vest- og Østeuropa, og han kendte mange af de ledende personligheder på begge sider af den store konflikt. Han var så betydningsfuld en antinazist, at han stod blandt de øverste på listen over de englændere, der skulle afhentes, hvis tyskerne havde invaderet England. Men han blev gennem årene mere og mere klar over, at Verdensrevolutionen, Zionismen og Verdensregeringens skjulte dagsordener, var de virkelige store spørgsmål, han måtte undersøge og skrive om.

Douglas Reeds navn var på alles læber i tiden umiddelbart før- og efter Anden Verdenskrig. Hans bøger solgte i store oplag verden over. Han var kendt og elsket af en hær af fans i hele den engelsktalende del af verden. Og så blev han lige pludselig bandlyst. Skyldtes det denne bog? Der findes korrespondance, der viser, at bogen en enkelt gang blev diskuteret med hans forlægger, men manuskriptet blev aldrig indleveret. Se på kapitlerne og døm selv ...... - klik her – www.controversyofzion.info

(Februar 2004, Knud Bjeld Eriksen)


I dag, fire og et halvt år senere, kan jeg notere en stor succes i udbredelsen af denne bog.  Hvis man googler 'Controversy of Zion', 'Douglas Reed', eller andre nærliggende søgeord, vil man se, hvor ofte hele bogen eller kapitler bliver citeret rundt omkring i verden. Mange hjemmesider har nu kopieret hele bogen og lagt den ud på nettet. Den har opnået den berømmelse, den fortjener! Den vil aldrig forsvinde i glemslen, som de zionistiske censorer havde tænkt. Den er et vigtigt søm til zionismens ligkiste.
 
Jeg fejrer dette ved at opstarte en ny hjemmeside: www.controversyofzion.info hvor ambitionen er at få oversættelser af bogen til så mange sprog som muligt samlet på denne hjemmeside. Det er foreløbig blevet til seks, nemlig (engelsk), dansk, fransk, russisk, rumænsk og efterhånden: tysk. Meget supplerende tekst og relevante henvisninger vil også blive samlet her.
 
'Kontroversen om Zion' bliver nu en tredjedel af en 'Trilogi' , der skrives samtidigt. Den har, som sagt fået ny adresse,
www.controversyofzion.info .
De to andre dele er Dronten, også på ny adresse, www.thedodo.info
og endelig
www.mosaisk.com ,
som jeg har genåbnet, efter at folkene bag den lukkede på grund af pressehetz i 2005.
 
juni 2008
Knud Eriksen  

 

 

Samtidig har jeg netop, som det ses nedenfor, måttet korrigere lidt bagtalelse af mig, der er dukket op på internettet i artiklen:

 

' Anti-jødisk hjemmeside genopstået'

  http://www.redox.dk/spip.php?article329  :

'Hjemmesiden Mosaisk.com, som i 2005 blev lukket efter afsløring af dens omfattende registrering af jøder og forbindelser til svenske nazister, er igen online. Denne gang står bagmanden frem.

Manden bag den kontroversielle hjemmeside, som beskæftiger sig med “Oplysning om jødernes rolle i Samfundet“, er det tidligere medlem af Den Danske Forening, advokat Knud Bjeld Eriksen.

Han har i en årrække forsøgt , at sætte “det jødiske spørgsmål“ på højrefløjens dagsorden, og er i dag tilknyttet holocaustbenægterne i Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning.

Svenske nazi-forbindelser

Knud Bjeld Eriksen mener, at der findes en jødisk verdenskonspiration imod Danmark, og han har sat sig for at afsløre denne. Det gør han ved på Mosaisk.com, at fremligge “beviser“ og “dokumentation“,
herunder en lang række billeder og navne på jøder i blandt andet de danske medier og politik.

I 2005 afslørede Jyllandspostens hans omfattende registrering og slet skjulte trusler imod de danske jøder. Samtidig kom det frem, at hjemmesiden lå på den nazistiske server Volkermord.com, som var registeret hos et medlem af det svenske naziparti Nationalsocialistisk Front. Da afsløringerne ramte avisernes forsider valgte sidens ejer at optræde anonymt under dæknavnet “Allan“.

Nu har Knud Bjeld Eriksen finkæmmet hjemmesiden for ulovlige og injurierende påstande. Han afviser samtidig, at have drevet “jødekartoteker“, men skriver; “I øvrigt kender vi ikke deres [jøderne, red.] adresser og er, indtil videre, ikke interesseret i at kende dem. Jeg siger "indtil videre", for det er da ikke utænkeligt, at vi i fremtiden vil forsøge at skrive til nogle af dem, og bede dem om en kommentar til dette og hint.“

En afgørende tale

Det er langt fra første gang at Knud Bjeld Eriksen kaster sig ud i kampen mod jøder. I 1997 havde han som mangeårigt medlem af Den Danske Forening fået lov at holde Grundlovstale for foreningens medlemmer, da det nuværende folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Søren Krarup, var forhindret. Talen blev dog aldrig holdt, da anti-racister forhindrede mødet i at finde sted, men blev i stedet lagt på Knud Bjeld Eriksens hjemmeside Dronten.

Her kunne man læse hans opfordring til at give de nazister som var blevet smidt ud af foreningen “generel amnesti“ og en opfordring til at stoppe „heksejagten mod revisionshistorikeren Thies Christoffersen og hans tyske meningsfæller i Kværs, Kollund og [...] nynazisterne i Greve“. Han argumentere desuden for et samarbejde med nazi-partiet NPD i Tyskland samt en ihverksættelse af en “dybtgående research på persongalleriet i fjendens lejr, og de skal udstilles, for hvad de er“.

Talen førte til at Knud Bjeld Eriksen i 1997 måtte forlade Den Danske Forening og han fortsatte i stedet med at dyrke sin anti-jødiske historierevisionisme på internettet og med bladudgivelsen “Dronten“.

I bladet, som er opkaldt efter en uddød fugl, hvis navn betyder sinke, konstarede han i 2005: “Det er efter min opfattelse uafviseligt at en sammensværgelse findes“. 

Kommentar fra Knud Bjeld Eriksen:

Bortset fra, at 'Redox' - folkene staver forfærdelig dårligt – som vist med rød farve ovenfor - har jeg måttet anmode om berigtigelse af nedenstående faktiske fejl og injurierende påstande:

'Til den ansvarlige redaktør af 'Redox' hjemmesiden www.redox.dk .
 
I anledning af din artikel på internettet den 17.6.2008: 'Anti-jødisk hjemmeside genopstået' skal jeg gøre opmærksom på nogle deciderede fejl i artiklen og fejlagtige, injurierende oplysninger, som jeg skal anmode dig om at korrigere på hjemmesiden straks.
 
'afsløring af dens omfattende registrering af jøder og forbindelser til svenske nazister'
 
1) Fejl, som bedes korrigeret:
 
a)Der var ingen 'afsløring' eftersom siden var frit tilgængelig på internettet og havde været der i nogen tid.

b)Der var ingen 'omfattende registrering af jøder' eftersom der blot var tale om en artikel - som endnu kan læses på hjemmesiden - http://www.mosaisk.com/Torben-Lund/Danish-Politics-Immigration-Jews.php  - hvori der naturligt nok indgår et, faktisk ret lille, udsnit af mediejøderne i Danmark. Altså så langt fra en registrering, hvad det da heller ikke ville være, om der havde været langt flere mediejøder nævnt.
Det var blot en fuldt lovlig artikel om et vigtigt samfundsemne.

c) At hjemmesiden på et tidspunkt var anbragt på et 'webhotel' 'Volkermord.com' der måske viste sig at have nazistiske forbindelser, vidste daværende redaktør tilsyneladende ikke, og i hvert fald er det en ganske irrelevant oplysning i forbindelse med mig, idet hjemmesiden ligger på en mig bekendt upolitisk amerikansk server. Det er altså i dag blot et ondskabsfuldt forsøg på tilsvining af mig.
 
En forklaring på alt dette findes i dag på hjemmesiden på http://www.mosaisk.com/mediestorm/Joedekartoteket.php  .
 
Har redaktionen af 'redox' derfor blot læst en smule indenad på den hjemmeside, den foregiver at beskrive, vil den være i ond tro mht. disse påstande.
 
'I 2005 afslørede Jyllandspostens hans omfattende registrering og slet skjulte trusler imod de danske jøder'
 
2) Fejl, som bedes korrigeret:
 
a) 'hans' skal anklage mig for disse ulovlige og politisk ukorrekte handlinger. Jeg havde som sagt intet med hjemmesiden at gøre i 2005. Først nu, som tydeligt forklaret på hjemmesiden, se siden 'Mosaisk.com igen' : http://www.mosaisk.com/mosaisk_com_igen.htm  , som også må være smuttet forbi redaktionens 'research'
 
b) 'omfattende registrering' - se ovenfor under 1 a)
 
c) 'og slet skjulte trusler imod danske jøder' - der fandtes ikke - og findes mig bekendt ikke - trusler på hjemmesiden imod nogen, heller ikke danske jøder. Da redaktionen ganske rigtigt nævner, at jeg har gennemgået siden for ulovlige og injurierende påstande er det injurierende for 'Redox' samtidigt at hævde, at 'han=jeg, Knud Eriksen' stod for sådanne ulovligheder.
 
3) a)'Det er langt fra første gang at Knud Bjeld Eriksen kaster sig ud i kampen mod jøder' og b)'hans opfordring til at give de nazister som var blevet smidt ud af foreningen “generel amnesti“ ' og c)'nazi-partiet NPD i Tyskland'

a) Jeg har ingen kamp mod jøder som mennesker. Jeg oplyser om Zionismen og Judaismen, som er ideologier/religion og om magtmisbrug og samfundsundergravende virksomhed udført af zionister, eller som jeg også kalder dem: magtjøderne. Det er en elite blandt jøderne, der desværre optræder, som om de taler for alle jøder, men jo ikke gør det mere end EU-kommissionen taler for alle EU's borgere. Det er gammel misinformation på nettet, som igen viser, at redaktionen af 'Redox'  slet ikke har gjort sit hjemmearbejde ordentligt før den skrev denne artikel. Forklaring på denne fejls opståen kan den finde på følgende adresse: 'Erklærer krig mod jøder' - http://www.thedodo.info/Dronte%203/Dron0311.htm
 
b) Dette  er også en gammel fejl på internettet, og atter viser omtalen af den, at redaktionen af 'Redox' ikke er særlig grundig i sin research. Jeg sagde udtrykkeligt i den nævnte tale, at man måtte give adgang for tidligere medlemmer af nazistpartier, når man uden problemer tillod tidligere medlemmer af kommunistpartier i 'Den Danske  Forening' - se artiklen 'Grundlovstale 1997' på http://www.thedodo.info/Dronte%202/Dron0201.htm  . Det er jo almindelig sund fornuft, retfærdighed og logik for nybegyndere, og ikke en ikke særlig sensationel eller mærkelig udtalelse. Det er kun fordi man vælger at tage udtalelsen ude af sammenhæng, som det her er sket, at det forekommer odiøst. Hermed er redaktionen også på dette punkt, juridisk set, i såkaldt 'ond tro'.
 
c) 'nazi-partiet NPD'. NPD er ikke et nazi-parti. Sådanne tillades overhovedet ikke i Tyskland. Det er et fuldt lovligt parti, som netop har fået mange stemmer i delstaten Sachsen i Tyskland. Det er derfor utilstedeligt dels at komme med en ganske urigtig påstand om 'nazisme' for NPD og specielt at pådutte mig forkærlighed for 'nazisme' ved at anbefale samarbejde og forbindelse med et fuldt lovligt tysk, demokratisk parti.
 
4) 'Talen førte til at Knud Bjeld Eriksen i 1997 måtte forlade Den Danske Forening'
 
Dette er urigtigt, idet jeg blot - selv - valgte at skrive og tale andre steder - især på internettet. Jeg er aldrig blevet smidt ud, har ikke en gang meldt mig ud, og har senere haft et udmærket forhold til adskillige medlemmer af Den Danske Forening, også ledende medlemmer. Foreningen er desværre blot domineret af zionist-venlige kræfter, og derfor i bedste fald uinteressant for mig som institution. Sådan skiltes vore veje.
 
Jeg forventer snarest at se ovennævnte berigtigelser på Redox' s hjemmeside.

Med venlig hilsen,
 
Knud Bjeld Eriksen
ansv. redaktør af hjemmesiden 'www.mosaisk.com'


Mosaisk Upps forside | Dronten | Kontroversen om Zion | Mosaisk.Com igen | Det såkaldte "Jødekartotek" | Jødekartoteket |Opdigtede antisemitiske overgreb |